Tamir bakım işlerinde iş güvenliği

Tamir bakım işlerinde iş güvenliği çalışma yapılmadan yaşanan iş kazaları ve giderek artan iş cinayetleri, ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği gösteriyor. İş kazaları sonucu yitirilen insan yaşamlarının değerini ölçmek …

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından başlayarak günümüze değin yaşanan iş cinayetleri, iş kazaları analizine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem …

İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri

İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri ile tüm kanun, ILO sözleşmeleri, yönetmelik ve tebliğlere güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir bilgi kaynağı olarak hazırladığımız bu indexli çalışma İSG danışmanlarımız …

Kas İskelet Sistemini Zorlayan İşler

Kas iskelet sistemini zorlayıcı işler Kas iskelet sisteminde işe bağlı zorlanma özellikle aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklanmaktadır: Yüklerin elle yapılan nakliyesi Kaldırma, elde tutma, taşıma Çekme, itme Zorlayan vücut pozisyonları Oturma …

Elektrik Tesisatı Güvenliği

Elektrik Tesisatı Güvenliği Elektrik Tesisatı Güvenliği; Ülkemizde ve dünyada madenlerden, akaryakıt istasyonlarına, petrol ve kimya tesislerinden, un fabrikalarına kadar birçok sanayi kuruluşunda gerek prosesin yapısı gerekse de diğer durumlardan dolayı …

Risk Değerlendirmeleri

Risk Değerlendirmeleri Risk değerlendirmeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında derlenen kısa kısa anektotlar... Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır? 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin kamu …

Tehlike sınıfı nedir?

Tehlike Sınıfı Nedir? Tehlike sınıfı, işyeri tehlike sınıfı; bir işletmenin belli bir sektördeki faaliyetine göre dahil olduğu sınıftır. Tehlike sınıfı tanımı, esasında bir işletmenin çalışma sahasında insan sağlığına ne derece …

İş Ayakkabısı Standartları

İş Ayakkabısı Standartları, Ayak ve bacak korumada önemli olan maruz kalınan riske uygun dizlik, ayakkabı, bot ya da çizme gibi ürünlerin seçilmesidir. Çalışma ortamında ve çalışılan zeminde sıcaklığın derecesi, bu sıcaklıktaki çalışma süresi, ortamda kullanılan maddeler, …