İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından başlayarak günümüze değin yaşanan iş cinayetleri, iş kazaları analizine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

 

2012 – 2019 Yılları Toplam İş Kazaları

Yılİş Kazası (Kişi)
201274.871
2013191.389
2014221.366
2015241.547
2016286.068
2017359.866
2018431.276
2019422.837

2012 – 2019 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

 

YılMeslek Hastalığı (Kişi)
2012395
2013351
2014494
2015510
2016597
2017693
20181047
20191091

2012 – 2019 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yılİş Kazası (Kişi)
2012745
20131.360
20141.626
20151.252
20161.405
20171.636
20181.542
20191.149

2015 – 2019 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri


2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Kaynak; Neden İş Güvenliği

Cevap Bırakın

12 + 18 =