Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir?

Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir? Özellikle laboratuvar ortamlarında kimyasal ile test ve deney işi yapan çalışanların ellerini kimyasalların olumsuz etkilerine karşı koruyacak eldivenlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler;

Yaptığımız araştırmalarda, yerli üretim eldivenlerin ithal ürünlerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini görüyoruz. NİG ekibi olarak tavsiyemiz, YERLİ ÜRETİM ürünlerin alınması yönünde olacaktır.

Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir?

 • Eldiven çalışanların elini aşındırıcı, tahriş edici, yakıcı, zararlı kimyasallardan koruyacak özelliklerde olmalıdır.
 • Eldivenler alerjik reaksiyon oluşturmamalıdır.
 • Eldivenler EN Kılavuzuna göre kompleks tasarımlı eldiven grubunda olmalıdır.
 • CE 0493 uygunuluk işareti taşımalı, EN 420:2003 ve EN 374:2003 standartlarını karşılamalı, KATEGORİ III sınıfında olmalıdır.
 • Ambalajı üzerinde Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre,  TS veya uluslararası standartları gösteren işaretler ve semboller bulunmalıdır.
 • Eldivenler % 100 nitril malzemeden üretilmeli ve pudrasız olmalıdır.
 • Eldivenlerin parmak uçları kabartmalı olmalıdır.
 • Eldiven kalınlığı mümkünse 0.12 mm. olmalıdır. Eli iyice sarmalı ve malzeme hissedilmelidir.
 • Eldiven ambalajı üzerinde AQL değeri (hata oranı)1.5 oranı bulunmalıdır.
 • Eldivenler EN 374/2, EN 374/3 (düşük kimyasal / su geçirmez eldiven ile mikroorganizamalar) standartlarında olmalıdır.
 • Eldivenler arasında kalite farkı olmamalıdır.
 • Eldiven ambalajı üzerinde üretici firma, standart numaraları ve sembolleri, CE işareti v beden numaraları yazılı olmalıdır.
 • Eldivenler mümkünse 100’lük paketler halinde olmalı, paketlerin üzerinde tüm standartlar belirtilmelidir.

KKD Sınıflandırması

KKD düzenlemesi şimdi risk tanımlarına dayalı üç sınıf belirtmektedir;

 1. Kategori I: (Minimal Risk);
  Düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde (ör. temizlik eldivenleri) üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir.
 2. Kategori II: (Ive III numaralı Kategorilerde listelenenler dışındaki riskler);
  Orta düzeyde risklere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış bulunan KKD (ör., kesilme, delinme ve aşınma koruması gerektiren genel kullanım eldivenleri), bir onaylı kuruluşun bağımsız testlerine ve sertifikasyonuna tabi tutulmak zorundadır. Yalnızca bu onaylanmış kuruluşlar CE işareti verebilir. Uygun bir CE işareti taşımayan eldivenler satılamaz ve kullanılamaz. Onaylı kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen Kullanma Talimatı üzerinde mutlaka yer almalıdır.
 3. Kategori III: (Ölüme veya sağlıkta geri döndürülemez bozulmaya yol açabilecek çok ciddi riskler);
  En üst seviyedeki risklere (ör., kimyasallar, biyolojik ajanlar, elektrik çarpması ve enerjili iletim hatlarında çalışma) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan KKD’nin de bir onaylı kuruluş tarafından teste tabi tutulması ve sertifikalandırılması şarttır. Ayrıca, üretimin homojenliğinin garanti altına alınması amacıyla imalatçı tarafından kullanılan kalite güvencesi sisteminin de bağımsız olarak denetlenmesi şarttır. Bu değerlendirmeyi gerçekleştirilen kuruluşun da Kullanım Talimatlarında yer alması ve CE işaretinin yanında yer alan bir numarayla kimliğinin belirtilmesi şarttır.

Eldiven Beden Tablosu

Doğru ebat eldiven konforu bakımından elzemdir. Eldiven boyunu belirlemenin en ideal yolu elin çevresinin mezura ile ölçülmesidir. Avuçiçi çevresini en geniş noktasından bir mezura ile ölçün (mm veya inç cinsinden). Elde ettiğiniz ölçümü aşağıda sunulan tabloyla karşılaştırın ve hangi bedene uygun olacağına karar verebilirsiniz.

Beden Tablosu

EBAT XS S M L XL XXL
6 7 8 9 10 11
EL ÇEVRESİ 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 279 mm

Tüm iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların ergonomi ve ergonomik tasarım uygulamaları, işi çalışana uyduran endüstriyel çalışma sandalyeleri, çalışma tabureleri, ayarlı çalışma masaları, ofislerde ergonomik ofis koltukları kullanılmalıdır. Bununla birlikte havalandırma sistemleri uygulamalarına özel önem gösterilmelidir.

Eldiven Koruma Grupları

Standartlar Genel Koruyucu Eldivenler
Standart TS EN 420 (TS EN 420) ; 

Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir?

Kapsam

Bu standart, tüm koruyucu eldivenler için geçerli olan eldiven tasarımı ve yapısı, zararsızlığı, konforu, etkinliği, işaretlemesi ve bilgileri ile ilgili genel koşulları tanımlamaktadır. Bu standart ayrıca, kol koruma ekipmanlarına da
uygulanabilir.

Başlıca noktaları aşağıda verilmiştir. Son derece ihtisaslaşmış uygulamalar için tasarlanmış olan elektrikçi veya cerrahi eldivenleri gibi bazı eldivenler diğer cok daha sıkı ve işe özgü standartlara tabidir. (Talep üzerine bunların detayları temin edilebilir.)

Tanım

Eldiven eli veya elin herhangi bir kısmını tehlikelerden korumak üzere tasarlanmış bulunan bir kişisel koruyucu donanım ürünüdür. Önkolun (Kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı) veya kolun bir kısmını da kapsayabilir.

Performans düzeyleri bir eldivenin belirli bir testte nasıl bir performans sergilediğini ve söz konusu testin sonuçlarının hangi derecelendirmeye sahip olduğunu gösterir. Düzey 0 eldivenin test edilmediğini veya minimum performans düzeyinin altında kaldığını belirtir. Daha yüksek sayılar daha yüksek performans seviyelerini göstermektedir. X performans seviyesi, test metodunun eldiven numunesi için uygun olmadığı anlamına gelir.

Koşullar

Eldiven yapısı ve tasarımı

• Eldivenlerin öngörülebilir son kullanım koşullarında mümkün olan en yüksek düzey korumayı sağlaması şarttır.
• Eldiven dikiş içeriyorsa, bu dikişlerin mukavemeti, eldivenin genel performansını düşürmemelidir.

Zararsızlık

• Bu eldivenler kullanıcıya herhangi bir zarar vermemelidir.
• Eldivenin pH değeri 3,5 ila 9,5 arasında olmalıdır.
• Krom (VI) içeriğinin algılama eşiğinin altında (< 3 ppm) olması gerekmektedir.
• Doğal lateks eldivenler TS EN 455-3 uyarınca ekstrakte proteinler üzerinde test edilecektir.

Elektrostatik Özellikler

• Elektrostatik deşarj risklerini azaltmak için tasarlanmış anti-statik eldivenler
TS EN 1149 uyarınca test edilmiş olmalıdır.
• Elde edilen test değerleri kullanım talimatlarında belirtilmelidir.
• Elektrostatik piktogramı KULLANILMAMALIDIR

İşaretleme ve Bilgilendirme

Eldivenin işaretlenmesi
• Her bir eldiven aşağıdakiler ile işaretlenmiş olmalıdır:

— Üreticinin adı
— Eldiven ve ebat tanımı
— CE işareti
— Uygun piktogramlara eşlik eden ilgili performans düzeyleri ve EN standardına referans

• İşaretlemeler, eldivenin kullanım ömrü boyunca okunabilir olmalıdır. Eldivenin karakteristik özellikleri gereğince eldivenin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işaretlemeler ilk ambalaj kabında belirtilmelidir.

Eldivenleri içeren ilk ambalajın işaretlenmesi

• Üretici veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven ve ebat tanımı
• CE işareti
• Kullanım bilgisi
— basit tasarım: ‘Yalnızca minimal riskler içindir’
— orta tasarım ya da karmaşık tasarım: ilgili piktogramlar
• Koruma elin bir kısmıyla sınırlıysa, bu durum belirtilecektir (ör., ‘yalnızca avuçiçi koruması stilidir’).
• Nereden bilgi edinilebileceğine dair referans

Kullanım talimatları

• İmalatçı veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven tanımı
• Mevcut ebat aralığı
• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi

 

Kimyasallar ve Mikroorganizmalara Karşı Korumalı Eldivenler
Standart pr TS EN ISO 374 (TS EN 374) ;

Kapsam

Bu standart, eldivenlerin kullanıcıyı kimyasallardan ve mikroorganizmalardan koruma kabiliyetini belirlemektedir.

Tanımlar

Penetrasyon

Penetrasyon (nüfuz etme); bir kimyasal ve/veya mikroorganizmanın koruyucu bir eldiven materyalindeki gözenekli malzemeler, dikişler, iğne delikleri ve diğer kusurlar üzerinden moleküler olmayan bir düzeydeki hareketidir.

Geçirgenlik

Eldivenlerin içinde bulunan kauçuk ve plastik filmler kimyasallara karşı bariyer (engel) teşkil eder. Bu nedenle geçirim sürelerinin veya tehlikeli sıvının ciltle temas etmesi için geçen zamanın ölçülmesi önemlidir. Test edilen her bir kimyasal madde, 0 ila 6 arasındaki bir geçirim süresi performansı cinsinden sınıflandırılır.

GEÇİRGENLİK SÜRESİ KORUMA ENDEKSİ GEÇİRGENLİK SÜRESİ KORUMA ENDEKSİ
> 10 Dakika Seviye 1 > 120 Dakika Seviye 4
> 30 Dakika Seviye 2 > 240 Dakika Seviye 5
> 60 Dakika Seviye 3 > 480 Dakika Seviye 6

Degradasyon

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler bazen sünger işleri görerek sıvıları emer ve cildi bu sıvılarla karşı karşıya bırakır. Bu, eldiveni degrade eder (bozar).

Degradasyon, bir koruyucu eldiven malzemesinin bir veya daha çok özelliğinin bir kimyasalla temas neticesinde sağlığa zararlı bir biçimde değişmesidir. Degradasyon emareleri arasında dökülme, şişme, dağılma, gevreme, renk değişmesi, boyut değişmesi, görünüm değişmesi, sertleşme, yumuşama, vs. bulunmaktadır.

Koşullar
Kimyasallardan koruyucu eldivenler:

Penetrasyon: Bir eldiven bir hava veya su sızdırma testine tabi tutulduğunda sızdırma yapmayacaktır.
Geçirgenlik: Eldiven Tip C kısım 1’de tanımlanan kimyasallar listesindeki kimyasallardan biri karşısında en az Seviye 1 (10 dakikadan fazla) olmak üzere minimum koşullarını karşılayacaktır.
Degradasyon: Kimyasal temasından sonraki delinme direnci değişimi, eldiven üzerinde iddia edilen bütün kimyasallar için teste tabi tutulacaktır ve sonuç, kullanım talimatlarında belirtilecektir.
Uzun eldivenler: Kimyasal koruyucu eldivenin uzunluğu ≥ 40 cm ise manşet kısmı da geçirgenlik bakımından test edilmelidir.

Mikroorganizmalardan koruyucu eldivenler:

Penetrasyon: Bakteriler ve mantarlara karşı koruma iddiasında bulunuluyorsa bu eldivenlerle ilgili koşullar kimyasallardan koruyucu eldivenlerle aynıdır.
Virüs koruması: Virüs koruması iddiasında bulunuluyorsa bu eldivenler ISO 16604 uyarınca ek bir teste tabi tutulur.
Uzun eldivenler: Kimyasal koruyucu eldivenin uzunluğu ≥ 40 cm ise manşet kısmı da virüs penetrasyonu bakımından test edilmelidir.

ÖNEMLİ : KİMYASAL VERİ BİLGİLERİ, İŞYERİNDEKİ FİİLİ SÜRELERİ MUTLAKA YANSITIYOR OLMALIDIR.

Kimyasallardan Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Tip A ve Tip B eldivenler için ‘kimyasala dirençli’ eldiven piktogramına, kodlama harfleri eşlik etmelidir. C tipi olarak işaretlenen eldivenler için herhangi bir kodlama harfi kullanılmaz.

Bu kodlama harfleri standartta tanımlanan bir kimyasallar listesine atıfta bulunmaktadır (bir sonraki sayfaya bakınız). Tip C eldiven için minimum geçirim süresi, listedeki bir kimyasal için 10 dakika, Tip B için en az 3 kimyasal için 30 dakika ve Tip A için en az 6 kimyasal için 30 dakikadır.

İş kazalarının Nedenleri

İş kazalarının Nedenleri, iş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik bir çok etken rol oynamaktadır. Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir
Makaleye Git
İşaretleme ve Bilgilendirme

• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• İddia edilen kimyasallarla ilgili degradasyon sonuçları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır.
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi

Tanımlı Kimyasallar
KODLAMA KİMYASAL CAS NO SINIF
A Metanol 67-56-1 Primer alkol
B Aseton 67-64-1 Keton
C Asetonitril 75-05-8 Nitril bileşiği
G Diklorometan 75-09-2 Klorlu hidrokarbon
E Karbon disülfit 75-15-0 Organik bileşik ihtiva eden sülfür
F Tolüen 108-88-3 Aromatik hidrokarbon
F Dietilamin 109-89-7 Amin
H Tetrahidrofuran 109-99-9 Heterosiklik ve eter bileşiği
I Etil asetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Doymuş hidrokarbon
K Sodyum hidroksit, % 40 1310-73-2 İnorganik baz
L Sülfürik asit, % 96 7664-93-9 İnorganik mineral asidi, oksitleyici
M Nitrik asit, % 65 7697-37-2 İnorganik mineral asidi, oksitleyici
N Asetik asit % 99 64-19-7 Organik asit
O Amonyak % 25 1336-21-6 İnorganik baz
P Hidrojen peroksit % 30 7722-84-1 Peroksit
S Hidroflorik asit % 40 7664-39-3 İnorganik mineral asidi
T Formaldehit % 37 50-00-0 Aldehit
Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu eldivenler için biyolojik tehlike piktogramı uygulanır. Bunun için koruyucu eldivenin TS EN374-2:2013 uyarınca sızdırmazlık testine tabi tutulması şarttır.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma için biyolojik tehlike piktogramına, alt kısımdaki “VIRUS“ ifadesi eşlik eder. Bu koruyucu standart için eldivenin, bakteri ve mantarlar için EN 374-2:2013 uyarınca test edilmesi ve ISO 16604:2004 (Metot B) uyarınca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulması şarttır. 

 

 

Kaynak: Neden İş Güvenliği

 

Cevap Bırakın